Hình ảnh Trường PSB Singapore

Những hình ảnh của trường PSB Singapore do anh Nguyễn Đăng Hiển – Giám đốc Eduzone thăm và làm việc với PSB lưu lại

Lối vào cổng trước của khu học xá PSB
Lối vào cổng trước của khu học xá PSB
Đánh giá post