Học viện Informatics Singapore

Học viện Informatics  (Informatics Academy) được thành lập năm 1983 với khối ngành mũi nhọn là ngành Công nghệ thông tin. Với sự tập trung chuyên sâu vào ngành thế mạnh của mình, Informatics Singapore đã khẳng định được chất Xem thêm