Kỳ thi Singapore Cambridge O-Level Examination

Singapore Cambridge O-Level Examination là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia Singapore. Kỳ thi này diễn ra từ tháng tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Sau đó bài thi sẽ được chuyển qua ĐH Cambridge bên Anh Xem thêm