Học bổng Đại học Curtin Singapore 2023

Trường Curtin Singapore dành các suất học bổng lên tới 25% học phí dành cho học sinh nhập học  năm 2023 các bậc học Cao đẳng, Đại học và Thạc sĩ du học Singapore

Học bổng Curtin Singapore 2016

Để giúp sinh viên có học lực khá giỏi có cơ hội tiếp cận với chương trình học của trường top 100 trên thế giới về đào tạo tài chính kế toán, Đại học Curtin công bố chương trình học Xem thêm