Chúc mừng em Diệu Hiền đã đạt visa

Chúc mừng em Diệu Hiền đã đạt visa đi du học Singapore trường Kaplan Singapore. Chúc em mạnh khỏe, lên đường may mắn, thành công trong học tập và trong cuộc sống.  

Chúc mừng em Nguyễn Thị Thúy Vy đã đạt visa

Chúc mừng em Nguyễn Thị Thúy Vy đã đạt visa du học Singapore trường MDIS. Chúc em lên đường may mắn, học tập thật tốt và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Chúc mừng Nguyễn Thị Phương Trang đạt visa

Chúc mừng em Nguyễn Thị Phương Trang đã đạt visa du học Singapore trường JCU. Chúc em lên đường may mắn, học tập thật tốt và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Chúc mừng em Nguyễn Thị Ninh đã đạt visa

Chúc mừng em Nguyễn Thị Ninh đã đạt visa du học Singapore trường MDIS. Chúc em lên đường may mắn, học tập thật tốt và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.