Các khóa học Thạc sĩ của Kaplan Singapore

Kaplan Singapore cung cấp các khóa học MBA, Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, quản lý, du lịch khách sạn, marketing. Nội dung chi tiết về khóa học:

   hoc thac sy kaplan singapore2 1 - Các khóa học Thạc sĩ của Kaplan Singapore

Cấp bằng bởi Đại học College Dublin (Thuộc đại học QG Ailen)

Thạc sĩ khoa học Tài chính

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Tài chính bao gồm 6 môn và 2 bài nghiên cứu được hoàn thành trong ít nhất là 12 tháng ở Singapore.

Học kỳ 1 Hành vi tổ chức  và việc làm

Chính sách kinh doanh

Học kỳ 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp

Các thị trường và Thể chế tiền tệ

Học kỳ 3 Tài chính chiến lược

Quản lý ngân quỹ nâng cao – Kỹ thuật tài chính

Học kỳ 4 Bài nghiên cứu 1*

Bài nghiên cứu 2*

* Bài nghiên cứu 1 và 2 sẽ được chuẩn bị cùng lúc với Học kỳ 1 và sẽ hoàn tất để nộp vào cuối Học kỳ 4.

Cấu trúc khóa học Thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Quản trị bao gồm 6 môn và 2 bài nghiên cứu và có thể được hoàn thành trong ít nhất là 12 tháng ở Singapore.

Học kỳ 1 Hành vi tổ chức  và việc làm

Chính sách kinh doanh

Học kỳ 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp

Quản lý Dự án

Học kỳ 3 Quản lý Thay đổi

Các kỹ năng lên kế hoạch và đưa ra quyết định

Học kỳ 4 Bài nghiên cứu 1*

Bài nghiên cứu 2*

* Bài nghiên cứu 1 và 2 sẽ được chuẩn bị cùng lúc với Học kỳ 1 và sẽ hoàn tất để nộp vào cuối Học kỳ 4.

MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH: MTBUS009

Công nhận và Chứng nhận chuyên nghiệp

Đại học College Dublin:

 • Top 1% Đại học tốt nhất trên thế giới (Times Higher Education World University Ranking 2012-2013)
 • Hơn 2 thập kỷ Liên kết với Kaplan

Trường Kinh doanh UCD:

 • Bằng cấp liên tục xếp hạng Top 100 bởi tạp chí Financial Times và the Economist Intelligence Unit
 • Xếp hạng 33 ở Châu Âu (Financial Times 2013)

Năm 2000, UCD trở thành một trong 9 trường giữ 3 công nhận từ 3 trung tâm kinh doanh và đào tạo xuất sắc và trường vẫn nằm trong số ít hơn 50 trường trên thế giới với 3 chứng nhận danh giá này.

 • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
 • EQUIS (European Foundation for Management Development)
 • AMBA (Association of MBAs)

Yêu cầu đầu vào

Một bằng Đại học được công nhận hoặc bằng cấp tương đương. Các chuyên viên cao cấp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp không cần có bằng cấp trên nhưng cần có kinh nghiệm quản lý cao cấp trong kinh doanh hoặc ngành nghê tương tự có thể được xem xét bởi trường Đại học theo từng trường hợp.

Phương pháp giảng dạy

Chương trình cung cấp 42 giờ giảng đường cho mỗi môn. Lớp học được giảng dạy bởi giáo viên tại Sing và giáo viên đến thăm từ trường Đại học Quốc gia của Ireland. Một học kỳ điển hình dài 3 tháng, bao gồm 2 môn học. Lớp học được sắp xếp 5 lần một tuần với ít nhất 3 giờ học mỗi buổi, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên tốt nghiệp được sử dụng danh hiệu MSc (NUI) (Finance) (Management) sau tên của mình. 

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD 32,100

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

 • Phí đăng ký: SGD492.2
 • Phí hành chính: SGD 856 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST).

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 4, 10

Chương trình Thạc sĩ cấp bằng của Đại học Birmingham, Anh Quốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế

Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tếcung cấp cho sinh viên kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề sáng tạo, tư duy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, khả năng nghiên cứu hiệu quả trong kinh doanh. Ngoài ra, khóa học còn đào tạo kiến thức và kỹ năng quản lý phù hợp với mong muốn nắm giữ các vị trí Trưởng phòng, Quản lý, Giám đốc, ….

Chương trình này bao gồm 7 môn và 1 luận văn và có thể hoàn thành trong 15 tháng cho chương trình toàn thời gian.

Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được diễn ra trong 2 học kỳ đầu của chương trình để hỗ trợ sinh viên với các kỹ năng và kiến thức làm luận văn tốt.

Học kỳ  1
 • Quản lý nguồn nhân lực chiến lược
 • Quản lý Tiếp thị Toàn cầu
Học kỳ  2
 • Quản lý hiệu quả tài chính
 • Hoạt động quốc tế và quản lý dự án
Học kỳ  3
 • Lãnh đạo chiến lược và chuyển đổi tổ chức
 • Doanh nghiệp, Đổi mới và Sáng tạo
Học kỳ  4
 • Quản lý chiến lược đương đại trong phạm vi toàn cầu
 • Luận văn (bao gồm cả Phương pháp nghiên cứu)

Thứ tự của các môn học thay đổi theo từng học kỳ.

Yêu cầu đầu vào

 • Tốt nghiệp Đại học
 • IELTS 6.0 (Không có điểm thành phần nào dưới 5.5) hoặc điểm Pearson 64 hoặc các chứng chỉ tương đương. Sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh tại Kaplan Singapore.

Lưu ý: Sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp và khi đúng lúc, sinh viên tiềm năng sẽ có thể liên lạc với Eduzone qua Hotline: 0983010580 hoặc đăng ký tại đây để thảo luận tính phù hợp của mình với chương trình.

Các phương pháp giảng dạy và đánh giá

Phương pháp giảng dạy

Một học kỳ điển hình dài 4 tháng bao gồm 3-4 môn để học. Lợi thế của cấu trúc này là sinh viên có thể tập trung vào 3-4 môn học và hoàn thành dựa vào nền tảng của một học kỳ.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Tốt nghiệp và bằng cấp

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng International Master of Business Management từ trường Đại học Birmingham, Anh quốc. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Birmingham.

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD 29,061

Cấp bằng bởi Đại học Murdoch Úc – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Murdoch, Úc giúp bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sự định hướng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Bạn có cơ hội nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức kinh doanh, chính phủ và phi chính phủ.

Sinh viên tốt nghiệp MBA có cơ hội nghề nghiệp rất cao, bởi 90% các doanh nghiệp tại Châu Á Thái Bình Dương có kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp MBA.

Các môn học trong khóa học:

 • Kinh tế và Chiến lược Kinh doanh 
 • Quản lý Doanh nhân và Đổi mới Quản lý
 • Rủi ro Chiến lược và Dự án
 • Hành vi Tổ chức và Quản lý Quản lý
 • Tiếp thị Chiến lược

Yêu cầu đầu vào:

 • Tốt nghiệp Đại học, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc các bằng cấp/ chứng chỉ có giá trị tương đương 2 năm làm việc (được đánh giá trong từng trường hợp cụ thể)
 • IELTS 6.5 (không có điểm thành phần nào dưới 6.0) hoặc các chứng chỉ tương đương

Phương pháp giảng dạy và đánh giá

Sinh viên sẽ tham gia các lớp học trên giảng đường, các buổi hướng dẫn, hội thảo và có thể linh hoạt lập kế hoạch học tập cho mình. Sinh viên sẽ học 5 ngày/ tuần, 3h/ ngày.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Murdoch trực tiếp làm việc tại Kaplan Singapore để giám sát các vấn đề về học thuật và đảm bảo chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Trong khóa học, sinh viên sẽ phải hoàn thành các bài học, bài tập, bài luận và kỳ thi.  Các phương pháp đánh giá trên có thể thay đổi tùy cấu trúc môn học.

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD 29,532

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

 • Phí đăng ký: SGD492.2
 • Phí hành chính: SGD 856 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9

Xem chi tiết các khóa học của Kaplan trong: Giới thiệu Học viện Kaplan Singapore

Eduzone là Công ty chuyên du học Singapore, là đại diện chính thức của Học viện Kaplan Singapore tại Việt Nam. Eduzone cũng vinh dự là đại diện xuất sắc của trường Kaplan nhiều năm liền.  Liên hệ với Eduzone để được tư vấn, làm thủ tục hồ sơ miễn phí. Ngoài ra sinh viên còn được tặng vé máy bay, đón sân bay miễn phí và nhiều ưu đãi khác.

Eduzone – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm

Đánh giá post