Khóa học Cử nhân của trường Kaplan Singapore

Kaplan Singapore cung cấp đa dạng các ngành học ở bậc cử nhân, sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân (bằng đại học) từ những trường đại học đối tác danh tiếng toàn cầu.

Slide 2

Thời gian: 20:00 – 22:00 | Thứ Sáu, ngày 21/6/2024
Hình thức: Trực tuyến online trên Zoom


cu-nhan-kaplan

Khi theo học lấy bằng Cử nhân và Thạc sĩ ở Kaplan Singapore, sinh viên sẽ nhận bằng của các trường đối tác danh tiếng, giá trị bằng cấp tương đương khi bạn sang chính trường đối tác đó để học.

Tùy vào mục đích ngành nghề bạn chọn hoặc trường dự định lấy bằng, bạn sẽ chọn một trong những chuyên ngành dưới đây để theo học.

Các khóa học cấp bằng của Đại học College Dublin (UCD) (Đại học QG Ailen)

Đại học College Dublin (UCD) là đại học lớn nhất Ireland và có danh tiếng thế giới cho các khóa học đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Trường được xếp hạng Top 1% Đại học tốt nhất trên thế giới (Times Higher Education World University Ranking 2012-2013), có hơn 2 Thập kỉ Hợp tác với Kaplan, đào tọa 6,500 sinh viên tốt nghiệp nhận Danh giá Triple-Crown từ 3 trung tâm kinh doanh và đào tạo xuất sắc vốn giữ ít hơn 1% của số đại học trên thế giới.

Trường dẫn đầu trong gây quỹ nghiên cứu ở Ireland và duy trì quan hệ sôi nổi với các viện nghiên cứu, trung tâm và trường học.

Kế toán và Tài chính

 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Ngân hàng và Quản lý Tài sản
 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Tài chính

Thương mại và Quản trị

 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Hậu cần
 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Marketing
 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản lý Nhân sự
 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản trị

Công nghệ Thông tin

 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản lý Thông tin

Luật

 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Thương mại và Luật

Các khóa học cấp bằng của Đại học Murdoch, Úc

Là một trong những đại học hàng đầu của Úc, Đại học Murdoch là học viện liên tục phát triển, sôi nổi và hiện đại với danh tiếng quốc tế về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc và sự hài lòng của sinh viên.

Đại học Murdoch University được xếp hạng Top 2% trên thế giới cho hạng mục các học viện đào tạo lên Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013) và xếp hạng Top 100 trên thế giới  cho các trường Đại học Mới New Universities (Times Higher Education Top 100 dưới 50 bảng hạng cho năm2013). Đây cũng là một trong hai đai học WA được vào danh sách xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings 2012/2013.

Trường đại học được xếp hạng là một trong Sự lựa chọn Đại học của sinh viên học bổng A *Star cho các chương trình Đại học và chỉ có Đại học ở Tây Úc được trao tặng đánh giá năm sao cho việc hỗ trợ các sinh viên sau đại học bởi Hội đồng Sau đại học Úc (CAPA, 2010).

Trường Đại học là đại học nghiên cứu tầm quốc tế, điều này được xác nhận năm 2012 trong Nghiên cứu cho Úc với 85% các nghiên cứu được đánh giá là theo chuẩn quốc tế hoặc hơn. Là một đại học danh giá và luôn nhìn xa với danh tiếng quốc tế và giàu chuyên môn, Murdoch rõ ràng là sự chọn lựa cho bằng cấp quốc tế.

Kế toán và Tài chính

 • Cử nhân Thương mại Kế toán
 • Cử nhân Thương mại Kế toán và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Kế toán và Ngân hàng (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Kế toán và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Kế toán và Tài chính (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Ngân hàng
 • Cử nhân Thương mại Ngân hàng và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Ngân hàng và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Ngân hàng và Tài chính (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Tài chính
 • Cử nhân Thương mại Tài chính và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Tài chính và Quản trị (Bằng kép)

Thương mại và Quản trị

 • Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế
 • Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Quản lý Du lịch & Khách sạn (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Tài chính (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông Trang mạng (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Marketing và Kinh doanh Quốc tế (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại ngành Marketing
 • Cử nhân Thương mại ngành Marketing và Truyền thông Trang web (Bằng kép) (Bằngkép)
 • Cử nhân Thương mại ngành Quản trị
 • Cử nhân Thương mại ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Quản lý Nhân sự
 • Cử nhân Thương mại Quản lý Nhân sự và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại Quản lý Nhân sự và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại về Marketing và PR (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại về Quản trị và Marketing (Bằng kép)

Truyền thông và Media

 • Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Trang web
 • Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Web và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Web và PR (Bằng kép)
 • Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Web và Truyền thông & Ngành học Media (Bằng kép)
 • Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Web và Truyền thông & Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân truyền thông ngành PR và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông & ngành học Media và Truyền thông Trang mạng (Bằng kép)
 • Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông & ngành học Media và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông & ngành học Media và PR (Bằng kép)
 • Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông ngành PR
 • Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông và ngành học Media

Quản trị Du lịch và Khách sạn

 • Cử nhân Thương mại ngành Quản lý Du lịch &Khánh sạn và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại ngành Quản lý Du lịch &Khánh sạn và Quản lý Nhân sự (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại ngành Quản lý Du lịch &Khánh sạn và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Thương mại ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Truyền thông & ngành học Media (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Truyền thông Trang web (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và PR (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản lý Nhân sự (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản trị Du lịch & Khách sạn (Bằng kép)

Nhân văn và Khoa học Xã hội

 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Marketing (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Quản lý Nhân sự (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Truyền thông & ngành học Media (Bằng kép)

Công nghệ Thông tin

 • Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại
 • Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Khoa học Máy tính (Bằng kép)
 • Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Truyền thông Web (Bằng kép)
 • Cử nhân Khoa học ngành Khoa học Máy tính
 • Cử nhân Khoa học ngành Khoa học máy tính và Quản trị (Bằng kép)
 • Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng Bảo mật và Quản lý Thông tin
 • Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng, Bảo mật và Quản lý Thông tin và Hệ thống Thông tin Thương mại (Bằng kép)
 • Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng, Bảo mật và Quản lý Thông tin và Khoa học Máy tính (Bằng kép)
 • Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng, Bảo mật và Quản lý Thông tin và Quản trị (Bằng kép)

Các khóa học cấp bằng của Đại học Northumbria, Anh Quốc

Đại học Northumbria là trường đại học lớn nhất ở phía đông nước Anh và có số sinh viên khoảng 35,000. Trường được xem là trường Đại học toàn diện, cam kết giảng dạy các môn học phổ biết nhất của UK. Northumbria là nhà cung cấp dẫn đầu cho sinh viên tốt nghiệp cao cho ngành kinh doanh, các ngành nghề và công việc ở phía Đông Bắc nước Anh và cao nhất cả nước.

Trường Thương mại,  Trường Thương mại Newcastle  được xếp hạng 22  cho chương trình Thương mại (The Sunday Times University Guide 2013) và năm trong top 10 cho mức độ tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (The Sunday Times Good University Guide 2012).

 Thương mại và Quản trị

 • Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại
 • Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Dây chuyền cung ứng
 • Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Quản lý Marketing
 • Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Quản lý Quốc tế
 • Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Quản trị Du lịch và Khách sạn
 • Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Marketing
 • Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Tài chính
 • Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản trị Du lịch và Khách sạn

Truyền thông và Media

 • Cử nhân Nghệ thuật (D.Dự) ngành Truyền thông
 • Cử nhân Nghệ thuật (D.Dự) ngành Truyền thông với Kinh doanh
 • Cử nhân Nghệ thuật (D.Dự) ngành Truyền thông với PR
 • Cử nhân Nghệ thuật (D.Dự) ngành Truyền thông với Quảng cáo

Các khóa học cấp bằng của trường Royal Holloway

Thứ hạng trên thế giới của trường

 • Được xếp hạng 102 trong năm 2013-14 (vượt lên 10 vị trí)
  (Times Higher Education World University Rankings)
 • Được xếp hạng 28 ở UK
  (The Complete University Guide 2014: Business and Management)
 • Được xếp hạng 30 ở UK
  (The Complete University Guide 2014)

 Thương mại và Quản trị

 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản trị và Kế toán
 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế
 • Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản trị và Marketing

Các khóa học cấp bằng của Đại học Portsmouth, Anh Quốc

Đại học Portsmouth có số sinh viên sôi động là hơn 22,000 sinh viên, bao gồm 3,000 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia. Trường dạy hàng loạt các khóa học đại học – hầu như 300 – và xếp hạng 48 ở The Guardian University Guide 2014, với  xếp hạng 31 bởi  The Complete University Guide. Đa số các nghiên cứu được xem là dẫn đầu thế giới hoặc xuất sắc quốc tế, bao gồm cả những cống hiến cho toán ứng dụng.

Trường Đại học xếp hạng trong top 2% trường Đại học trên thế giới (Times Higher Education World University Ranking 2012-2013). Portsmouth cũng là trường đại học top cho sự hài lòng của sinh viên. Năm 2013 Bài khảo sát Sinh viên Quốc gia Portsmouth vào top 25% của các trường đại học chính của Anh.

Kế toán và Tài chính

 • Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) về Kế toán và Quản lý Tài chính

Yêu cầu đầu vào các khóa học Cử nhân

Có bằng Cao đẳng (Diploma) của Kaplan hoặc các tổ chức tương đương

Các phương pháp giảng dạy và đánh giá

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân gồm  từ 9-14 môn học có thể được hoàn tất trong 16-20 tháng. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thư 2 đến thư 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Tốt nghiệp và bằng cấp

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng Cử nhân của các trường đại học đối tác danh tiếng.

Học phí và thời gian khai giảng

Xem chi tiết học phí trong: Giới thiệu Học viện Kaplan Singapore

Xem thêm: Khóa cao đẳng của Kaplan Singapore

Eduzone là Công ty chuyên du học Singapore, là đại diện chính thức của Học viện Kaplan Singapore tại Việt Nam. Eduzone cũng vinh dự là đại diện xuất sắc của trường Kaplan nhiều năm liền.  Liên hệ với Eduzone để được tư vấn, làm thủ tục hồ sơ miễn phí. Ngoài ra sinh viên còn được tặng vé máy bay, đón sân bay miễn phí và nhiều ưu đãi khác.

Eduzone – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm

9.5/10 - (2 votes)

Đăng ký tư vấn miễn phí

Thông tin quý khách cung cấp được bảo mật tuyệt đối
Slide 1

👍 Học 8 tháng ở Singapore, sau đó chuyển tiếp sang Úc học tiếp năm 2 đại học
👍 Chi phí tiết kiệm, thủ tục đơn giản
👍 Tăng tỉ lệ đỗ visa vào Úc
👍 Trải nghiệm 2 nền giáo dục hàng đầu thế giới

Kaplan Scholarship 1920x1080